I de foregående leksjonene lærte du om repetisjon av bilder. Selv om repetisjonene kan varieres, er allikevel fellestrekket for repetisjonene du har laget så langt, at de har vært ganske stramme og systematiske i formen; enten i form av blokk-, halvdropp- eller mursteinsrepetisjoner.

Men mer tilfeldig spredte mønsterrepetisjoner kan også være fint, og ved hjelp av Flyttfunksjonen i Photoshop, får du hjelp til å lage sømløse mønsterfliser også for disse.

 

 

Som du allerede har sett er prinsippet når du lager deg et mønster, at du lager deg et bilde som når det settes over, under og ved siden av seg selv, så dannes det et helt sammenhengende sømløst mønster som du kan bruke til å fylle et stoff. Bildet man bruker som utgangspunkt for det sammenhengende mønsteret kalles for en flis (engelsk: tiles).

 

Hvordan Flytt-filteret fungerer
Flytt-filteret brukes først og fremst til å lage sømløse mønster. Måten filteret fungerer på, er at det tar senteret i et bilde og flytte det ut til kantene.

Når du bruker filteret kan du velge hvor mye du vil flytte bildet både loddrett og vannrett.
Fordi vi skal bruke Flytt-filteret til å lage sømløse mønster, vil vi flytte bildepunktene nøyaktig halvparten av bildets størrelse både loddrett og vannrett. Dette gjør at bildets fire hjørner vil møtes i midten.

Vi skal demonstrere hvordan Flytt-filteret fungerer med et eksempel. Her er et bilde med størrelsen 300 x 300 bildepunkter:

 

Kryss opprinnelig

 

 

Vi bruker Flytt-filteret på bildet, og flytter bildepunktene 150 bildepunkter både loddrett og vannrett:

 

Flytt vindu

 

Som du ser vil da sentrum av bildet flyttes ut til de fire hjørnene.

 

Kryss flyttfilter

 

 

En annen måte å demonstrere det samme på er ved hjelp av et fotografi:

Maria

Etter at bildepunktene er justert til det halve både loddrett og vannrett ser bildet slik ut:

Maria flytt

 

Som du ser deles bildet eksakt i sentrum, og bildets sentrum flyttes ut i hvert sitt hjørnet. Dette gjør at fotografiet som en bildeflis blir sømløst, så hvis du setter flere utgaver av samme bildeflis ved siden av hverandre, vil de matche perfekt sammen. Med problemet er selvsagt at det dannes et kryss midt over bildet som ikke er helt pent, men det skal du lære hvordan du kan få bort litt senere.

 

 

Maria somlos

 

Bruke Flytt-filteret på tilfeldige mønster
Som vi nevnte i innledningen, kan du bruke Flytt-filteret på tilfeldige mønster for å gjøre disse sømløse.

Først kan du se et eksempel på hvordan det ikke skal være. Utgangspunktet er en bildeflis av noen gule stjerner, men når disse repeteres i et mønster i Photoshop blir det ikke blir sømløst men hakkete og ikke spesielt pent.

 

Stjerner fyll kombo

 

 

1 Nå skal vi lage en sømløs bildeflis med tilfeldige spredte stjerner på blå bakgrunn.
Ha den blå bakgrunnen i et eget lag, og tegn inn stjerner i et nytt lag. Konverter stjernelaget til et Smart objekt i Lagpanelet.

Før du går inn på Flytt-filteret så sjekk bildepunktene for høyden og bredden av bildet ditt. Sørg for at verdien er i partall. Både høyden og bredden på dette bildet er 300 x 300 bildepunkter:

Stjerner pa blatt

 

 

2 Deretter går du inn i Filter-menyen på Filter → Andre → Flytt.
Sett Vannrett til +150, og Loddrett til -150. Huk av for Fra motsatt side.

Flytt vindu

 

 

Bildet vil da se slik ut:

Stjerner pa blatt med flytt

 

 

Bildeflisen er allerede nå blitt sømløs, men hvis du ønsker kan du gjøre endringer inne i bildet. Det vil si at du ikke kan endre på de stjernene som er langs med kanten av bildene, men de andre stjernene i senter av bildet kan du viske ut med Viskelærverktøyet, og du kan tegne inn nye med pensel-/ formverktøyet.
Fordi stjernelaget er konvertert til et Smart objekt, må du før du begynner å bruke Viskelærverktøyet på stjernelaget høyreklikke på laget og velge Lag punktgrafikk av lag.

Her er bildet med noen utførte justeringer:

 

Stjerner pa blatt ferdig bildeflis

 

 

3 For å fjerne linjene skal du lære deg å bruke et nytt verktøy i Photoshop som heter Klonestempelverktøy og som ligger på Verktøymenyen.

 

Clone Stamp Tool

 

 

Klonestempelverktøyet brukes til å retusjere bilder, som for eksempel å fjerne skjemmende flekker på et bilde/ fotografi. Dersom du ønsker å fjerne kviser, arr eller lignende på et portrettbilde du har tatt, er Klonestempelverktøyet et nyttig verktøy å kunne bruke.

Klonestempelverktøyet fungerer slik at du kopierer ut en liten del i et bilde og limer det inn over en annen del for å skjule noe.

For eksempel hvis du har et bilde av en blomst som du ønsker å plassere flere steder i bildet. Da tilpasser du først størrelsen på Klonestempelverktøyet i Kontrollpanelet slik at det akkurat går rundt blomsten. Hold Klonestemplet over blomsten, og hold Alt-knappen inne mens du klikker. Da kopierer du ut blomsten. Så kan du klikke i bildet der du vil at blomsten skal være (Nå trenger du ikke å holde Alt-knappen inne).

Prøv deg litt fram med verktøyet i et bilde eller foto, så vil du fort få dreisen på hvordan det fungerer.

 

4 Og her er mønsteret fylt i et bilde på 20 x 20 cm i et sammenhengende sømløst mønster:

Stjerner pa blatt fyll

 

 

 

Øvelser

Oppgave 1 – Flytt-verktøyet

 

Åpne blomsterbildet under i Photoshop.

Bruk Flytt-verktøyet for å gjøre det om til en sømløs flis.

Hint: Bilde er på 300 x 300 bildepunkter

 

Ovelse flytt

Oppgave 2 – Klonestempelverktøyet

Bruke deretter Klonestempelverktøyet for å rydde opp i bildet. Fjern først halve blomster som har havnet i krysslinjene. Plasser deretter de andre blomstene der du vil ha dem.

Tips: Du kan også bruke Klonestempelverktøyet for å fjerne noen av blomstene hvis du ønsker – ved å kopiere over lilla felter.

 

Ovelse flytt 2       Ovelse flytt 3

[video_lightbox_youtube video_id=»ybTh3ksUa9c&rel=0″ width=1280 height=720 auto_thumb=»1″]