Her kan du teste ut kunnskapene dine om farger og digitale fargemodeller.
Her kommer en quiz for å teste kunnskapen din om fargene

Quiz om fargene